لرستان | از هر هزار کودک یک تا سه نفر دارای مشکلات کم شنوایی هستند

مدیر کل بهزیستی لرستان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران استانی گفت:از هر هزار کودک یک تا سه نفر دارای مشکلات کم شنوایی هستند

به گزارش کودک پرس ،مدیر کل بهزیستی لرستان غربالگری شنوایی نوزادان تازه بدنیا آمده را یک ضرورت دانست و افزود، از طریق مداخله به موقع و زودهنگام می توان شرایط زندگی را برای افراد کم شنوا بهتر کرد.

همایون عمودی زاده مدیر کل بهزیستی لرستان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران با بیان اینکه بیشتر کودکان تازه متولد شده دارای شنوایی طبیعی هستند، گفت: از هر هزار کودک یک تا سه کودک دارای درجاتی از کم شنوایی هستند که بدون مداخله همکاران در بهزیستی و غربالگری شنوایی امکان کشف این مشکل در ماههای اول تولد وجود ندارد.

وی در ادامه تصریح کرد، غربالگری شنوایی برنامه ای است که با تشخیص و مداخله زود هنگام می تواند از  پیامد های شدید روانی، آموزشی و زبانی کم شنوایی پیشگیری کند.

عمودی زاده با اعلام این خبر تصریح کرد بیش از ۲۴ هزار نفر در استان لرستان غربالگری شنوایی شدند که از مجموع این تعداد ۲۳۱ نفر مشکوک به اختلال شنوایی بودند که پس از ارجاع به پزشک و مراکز درمانی ۵۵ نفر دارای مشکل قطعی شنوایی تشخیص داده شدند.