لزوم آموزش رفتار صحیح با کودکان اوتیسم در محیط‌های شلوغ

یک روانشناس گفت: باید نحوه درست برخورد کردن با کودکان اوتیسم را آموزش دهیم تا آن‌ها یاد بگیرند در محیط‌های ناآرام چطور برخورد کنند.

به گزارش کودک پرس ،سید محمد علی میری گفت: افراد دارای اوتیسم در موقعیت‌های مختلف عملکرد‌های متفاوتی را از خود نشان می‌دهند، به طور مثال اگر دو موقعیتی را در نظر بگیریم که در محیط اول فرد با محیط آشنایی دارد و در محیط دوم شخص هیچ پس زمینه و اطلاعاتی ندارد، طبیعی است که فرد دارای اوتیسم در موقعیت دوم اذیت می‌شود.

به گفته این روانشناس، افراد دارای اوتیسم باید در محیطی آرام باشند و برای رسیدن به آن محیط، باید مسیر‌ها را نیز در نظر گرفت که در مسیر دچار حوادث و چالش نشوند و از آنجایی که خانواده‌ها در مرحله اول و عموم مردم نمی‌دانند چطور فرزندان خود را جا به جا کنند و یا اگر دچار مشکل شد چطور  باید رفتار کنند، گاهی با رفتار خشونت آمیز برخورد می‌کنند که این امر نه تنها به کودکان کمک نمی‌کند تا مهارت‌های ارتباطی درست را یاد بگیرد بلکه به آن ها‌ خشونت را نیز آموزش می‌دهند.

او گفت: خانواده‌ها باید از مجموعه‌ای تصاویر و نماد استفاده کنند و ان را به همرا ایما و اشاره به کودکان یاد بدهند که در شرایط های مختلفی حتی بدون صحبت کرد تنها با علامت و اشاره پیام و یا حتی ناراحتی خود را منتقل کنند.