سازمان ملل نسبت به وخامت بحران غذا در ۶ کشور عربی هشدار داد

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل “یونیسف” نسبت به وخامت بحران غذایی در شش کشور عربی هشدار داد.

به گزارش کودک پرس ،صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل “یونیسف” در بیانیه‌ای اعلام کرد: افزایش قیمت مواد غذایی به دلیل بحران اوکراین خطر سوءتغذیه میلیون‌ها کودک در خاورمیانه و شمال آفریقا را ایجاد می‌کند. کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به شدت از جنگ‌ها، فقر و وبا رنج می‌برند.

یونیسف هشدار داد، اگر اوضاع به همین صورت پیش برود به شدت بر کودکان در منطقه به ویژه مصر، لبنان، لیبی، سودان، سوریه و یمن تأثیر می‌گذارد، این کشورها با نزاع‌ها و بحران‌های اقتصادی شدیدی حتی قبل از وخیم شدن اوضاع اروپا مواجه بودند. در سایه درگیری‌ها و بی ثباتی سیاسی و کرونا و بحران اوکراین این مناطق شاهد افزایش شدید مواد غذایی هستند و احتمالا تعداد کودکانی را که از سوءتغذیه رنج می‌برند افزایش دهد.