نمرات مصنوعی بر عملکرد دانش‌آموزان چه تاثیری دارد؟

یک کارشناس آموزش گفت: کاهش عملکرد یادگیری و از دست دادن یا فراموشی آنچه که کودکان در کلاس قبلی آموخته بودند و همچنین چیزهایی که در کلاس حاضر فرصتی برای یادگیری نداشتند، بر عملکردشان تاثیر می‍گذارند.

به گزارش کودک پرس ،زهرا علی اکبری کارشناس آموزش و پرورش، در مورد فرصت ها و چالش های آموزش های آنلاین گفت: آموزش آنلاین فرصت‌ها و چالش‌هایی را برای دانش آموزان و مربیان به ارمغان آورده که یکی از مهم‌ترین چالش‌ها؛ یکپارچگی تحصیلی مرتبط با آزمون‌های آنلاین به دلیل تقلب در آزمون است که نمرات مصنوعی بالاتری را به همراه داشته و عملکرد یادگیری دانش آموزان را مورد آسیب قرار داده است.

وی ادامه داد: این آسیب‌ها برای دانش آموزان دوره ابتدایی شامل از دست دادن توانایی‌های اساسی مانند خواندن با درک و انجام جمع و ضرب و یا بدیهیات دانش علوم و ریاضی بود که قبلاً آموخته و در آن مهارت پیدا کرده بودند.

وی گفت: این توانایی‌های بنیادی به گونه‌ای هستند که فقدان آن‌ها نه تنها بر یادگیری توانایی‌های پیچیده‌تر بلکه بر درک مفهومی در بین موضوعات تأثیر گذاشته است.

علی اکبری گفت: بنابراین، این کاهش عملکرد یادگیری – از دست دادن (پسرفت یا فراموشی) آنچه که کودکان در کلاس قبلی آموخته بودند و همچنین چیزهایی که در کلاس حاضر فرصتی برای یادگیری نداشتند ، نه تنها بر عملکرد تحصیلی کودکان در سال‌های تحصیلی بلکه بر زندگی بزرگسالی آن‌ها نیز تأثیر می‌گذارد.

نمرات بالا با وجود کاهش عملکرد یادگیری

این کارشناس آموزش و پرورش ادامه داد: هرچند که آموزش مجازی با کسب نمرات بالاتری برای دانش آموزان به همراه بوده، اما نباید فراموش کرد که در آزمون‌های آنلاین به دلیل اینکه معلم نمی‌تواند بر نحوه ارزیابی دانش آموز نظارت داشته باشد، نمرات واقعی نخواهند بود و به همین سبب کاهش عملکرد یادگیری را به دنبال دارد.

علی اکبری اظهار کرد: پژوهشی در ژانویه ۲۰۲۱ در انگلیس انجام شد که میزان و ماهیت نوع از دست دادن یادگیری به دلیل تعطیلی مدارس در طول همه گیری کووید ۱۹ را در بین کودکان مدارس دولتی در سراسر کلاس‌های ابتدایی نشان داده است . این مطالعه ۱۶۰۶۷ کودک را در ۱۱۳۷ مدرسه دولتی در ۴۴ منطقه در ۵ ایالت تحت پوشش و بر ارزیابی چهار توانایی خاص هر کدام از آنان در زبان و ریاضیات، در کلاس‌های پایه دوم تا ششم تمرکز داشت. این چند توانایی خاص برای هر پایه انتخاب شدند، زیرا جزو توانایی‌های بنیادی در بین دروس برای یادگیری‌های بعدی هستند و بنابراین از دست دادن هر یک از آن‌ها عواقب بسیار جدی بر تمام یادگیری‌ها در دوران تحصیل در مدرسه خواهد داشت.

علی اکبری افزود: این کار با همکاری معلمانی انجام شد که عمیقاً با فراگیران خود درگیر بودند و زمانی که مدارس در مارس ۲۰۲۰ تعطیل شدند، ارزیابی قابل اعتمادی از توانایی‌های کودکان داشتند.

کاهش یادگیری در زبان

این کارشناس آموزش و پرورش گفت: یافته‌های کلیدی این پژوهش از  کاهش یادگیری در زبان و ریاضیات حکایت داشت و به طور متوسط، ۹۲٪ از کودکان حداقل یک توانایی زبانی خاص را نسبت به سال قبل در تمام کلاس‌ها از دست داده بودند. این توانایی‌ها شامل توصیف یک تصویر یا تجربیات آن‌ها به صورت شفاهی، خواندن کلمات آشنا، خواندن با درک مطلب و نوشتن جملات ساده بر اساس یک تصویر است.

کاهش یادگیری در ریاضیات

وی گفت : ۸۲ درصد از کودکان به طور متوسط حداقل یک توانایی ریاضی خاص را از سال قبل در تمام کلاس‌ها از دست داده اند. این توانایی‌های خاص شامل شناسایی اعداد تک رقمی و دو رقمی، انجام عملیات حسابی، استفاده از عملیات حسابی پایه برای حل مسائل و توصیف اشکال ۲ بعدی۳ بعدی و همچنین خواندن و استنتاج از داده‌ها است.

علی اکبری در پایان گفت :با توجه به ارزیابی‌ها و پژوهش‌های انجام شده در سراسر جهان با موضوع فرصت‌ها و تهدیدهای آموزش آنلاین، برای اطمینان از اینکه تهدید کاهش در عملکرد یادگیری دروس پایه اتفاق نمی‌افتد، استراتژی‌های متعددی باید با اجرایی دقیق اتخاذ شود تا کاهش کلی یادگیری در زمان بازگشایی مدارس با آموزش حضوری  جبران شود.