تزریق واکسن کرونا به کودکان در انگلیس آغاز شد

کارشناسان بهداشتیِ‌ انگلیس از آغاز واکسیناسیون کودکان پنج تا ۱۱ ساله علیه کروناویروس در این کشور خبر دادند.

به گزارش کودک پرس ،پنج میلیون کودک انگلیسی که بین پنج تا ۱۱ سال دارند از امروز در برابر کروناویروس واکسینه می‌شوند. بر همین اساس قرار است دو دُز از واکسن کرونای فایزر در فاصله حداقل ۱۲ هفته به این کودکان تزریق شود.

مسئولان برنامه واکسیناسیون سرویس سلامت همگانی انگلیس تاکید کردند که واکسیناسیون همچنان بهترین عامل دفاعی در برابر کروناویروس است. هرچند برخی از مردم این کشور معتقدند که چگونگی زندگی با ویروس را فرا گرفته اند و اکنون برنامه ای برای واکسیناسیون کودکان خود ندارند.