ضرورت راه اندازی و توسعه بوستان های مادر و کودک در پایتخت

عضو شورای شهر تهران با اشاره به لزوم راه اندازی بوستان های مادر و کودک در پایتخت گفت: شهرداری در حوزه آسیب های اجتماعی از جمله کودکان کار و معتادان متجاهر وظیفه اصلی ندارد اما به اتکای وظایف اجتماعی این اقدام را انجام داده است

به گزارش کودک پرس ،زهرا شمس احسان، عضو شورای شهر تهران امروز در پنجاه و پنجمین جلسه شورای شهر تهران اظهارداشت: شهرداری در حوزه آسیب های اجتماعی از جمله کودکان کار و معتادان متجاهر وظیفه اصلی ندارد اما به اتکای وظایف اجتماعی این اقدام را انجام داده که جای تقدیر دارد.

وی افزود: در بهمن ماه از سامان سرای خاور شهر که برای مددجویان دارای محدودیت پذیرش هستند بازدید به عمل آمد که گلایه هایی از سوی این مددجویان مطرح شد. نیروهای شهرداری به دلیل حضور طولانی مدت در این فضا دچار مشکل شده اند که توان مددکاری، بازتوانی و مراودات اجتماعی را ندارند و باید برای نیروهای شهرداری به صورت چرخشی برنامه ریزی شود.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه جامعه پذیری معتادان متجاهر به برنامه ریزی مدون چند ساله نیاز دارد، یادآور شد: این موضوع سیاست چندساله شهرداری تهران در حوزه آسیب های اجتماعی و اشتغال این افراد را واجد اهمیت می کند که شهرداری تهران در خصوص اتمام مرحله جمع آوری این افراد و حضور آنها در مراکز ماده ۱۶ و بازگشت به خانواده اطلاع رسانی می کند که دغدغه ها مرتفع شود.

شمس احسان با بیان اینکه شهرداری در خصوص جمع آوری متکدیان برنامه ریزی مشخص و همه جانبه را پیش بینی و عملیاتی کند، یادآور شد: شهردار تهران دغدغه خاصی در خصوص بوستان های مادر و کودک دارد و در روند اصلاح و تجهیز باید نکاتی مورد توجه قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه بوستان های محله ای با کمبود فضای سبز روبه رو هستند، خاطرنشان کرد: احداث اتاق های مادر و کودک در بوستان های فرامنطقه ای ضروری به نظر می رسد و اهمیت مضاعفی در مقایسه با بوستان های محله ای دارد. انتظار می رود در خصوص چگونگی گزینش بوستان ها و پیش بینی فضای تفریحی مستقل برای مادر و کودک و شهر دوستدار کودک در بوستان ها، گزارش روشن تری ارائه شود.