400 هزارتومان؛ درآمد روزانه کودکان کار تهرانی!

مدیر بهزیستی تهران گفت: در سطح پایتخت روزانه درآمد یک کودک کار تا ۴۰۰ هزار تومان است که با توجه به درآمد بالای این کار به سادگی دست از زباله گردی بر نمی‌دارند.

به گزارش کودک پرس ،دکتر سعید آرام، مدیر بهزیستی شهر تهران با حضور در مورد زباله و زباله گردی گفت: کودکان زباله گرد جزیی از کودکان کار محسوب می‌شوند که سه مقوله در این زمینه وجود دارد. کودکانی که در جمع آوری زباله‌ها برای پیمانکاران کار می‌کنند که وظیفه شهرداری است که در این ارتباط به این قضیه قطعا ورود کند، چون همه پیمانکاران با شهرداری در ارتباط هستند، دسته دوم کودکانی که در برخی کارگاه‌های تفکیک زباله فعالیت دارند که در این بخش نیز معاونت کار وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی باید ورود کند و بخشی از کودکان هم که سیستم‌های حمایتی مانند سازمان بهزیستی وظیفه حمایت آن‌ها را دارد و سازمان بهزیستی در حوزه نگهداری و توانمند سازی کودکانی که کودکان کار محسوب می‌شوند آمادگی دارد انجام وظیفه کند تا این چرخه قطع شود.

وی با تاکید بر ضرورت رفع عامل اولیه ایجاد زباله گردی اظهار داشت: بحث زباله و پسماند موضوع گسترده‌ای است که همه دنیا با رویکرد اقتصادی به آن نگاه می‌کنند که می‌تواند بسیار سود آور باشد، اما نوع برخورد و فعالیت‌هایی که در مورد این مسئله انجام می‌گیرد در هر کشور متفاوت می‌باشد.

مدیر بهزیستی شهر تهران تصریح کرد: در کشور ما بیشتر در بحث زباله گردی کودکان در قالب کودکان کار فعالیت دارند که زباله گردی کودکان علاوه بر آسیب جسمی که به آن‌ها وارد می‌کند از لحاظ رشد اجتماعی و رشد روحی و روانی هم دچار آسیب می‌شوند.

وی با بیان اینکه زباله گردی کودکان کار در حال حاضر نه تنها به عنوان آسیب مطرح است در آینده هم پیامد‌هایی خواهد داشت و جامعه را با آسیب‌های متعددی، چون بزه، قتل و دزدی که پیامد آینده کودکان کار خیابانی است مواجه می‌کند.

آرام با تاکید بر اهمیت و ضرورت تغییر نگرش و رویکرد مردم در کمک کردن به کودکان کار ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی که اکنون با آن مواجه هستیم نوع نگرش جامعه نسبت به کودکان کار است که اگر مردم به کودک کار سر چهار راه پول ندهند و بدانند که دادن پول نه تنها کمک به وضع اقتصادی کودک نمی‌کند بلکه موجب تثبیت وضعیت کودک می‌شود بخشی از مشکل حل خواهد شد چرا که اگر امروز کودکی پول و درآمد به سادگی در اختیارش قرار بگیرد. باعث می‌شود کودک بعدی هم وارد کار کند.

وی خاطر نشان کرد: زباله گردی یک آسیب اجتماعی است و عوامل مختلفی دست به دست هم می‌دهند تا یک آسیب شکل بگیرد و مهمترین عاملی که باعث می‌شود کودکان در این چرخه قرار بگیرند نیاز اقتصادی است.

 ۸۲ درصد افراد زباله گرد اتباع هستند

آرام اظهار داشت: اگر زباله منبع اقتصادی نباشد و نیاز اقتصادی افراد را رفع نکند هیچ وقت کودکی وارد این چرخه نمی‌شود و چهره شهر خراب نمی‌شود که حذف این قسمت وظیفه حکومت است.

مدیر بهزیستی شهر تهران در ادامه تصریح کرد: در بحث کودکان کار بیشترین مشکلی که ما با آن مواجه هستیم این است که بیش از ۸۲ درصد افرادی که در موضوع زباله گردی جمع آوری می‌کنیم اتباع افغانستان هستند که حضور آن‌ها غیر قانونی است.

وی با تاکید بر اینکه اگر دستگاه‌ها همراهی کنند، سازمان بهزیستی هم همراه آن‌ها خواهد بود و هیج محدودیتی در حوزه جمع آوری و توانمند سازی خانواده‌های این کودکان ندارد و هم اکنون در تهران بهزیستی ۲۰ مرکز حمایتی دارد که کودکان را حمایت می‌کند.