تولید محتوای فاخر؛ نیاز امروز فضای مجازی

محمدعرشیا صادقی گفت: متاسفانه بیشتر محصولات رسانه ای متناسب سن کودک و نوجوان نیست و امنیت رسانه ای آنها به عمد به خطر می افتد.

به گزارش کودک پرس ،محمدعرشیا صادقی کارشناس رسانه، گفت: خانواده هایی که کودک و نوحوان دارند، تحت هجمه محصولات رسانه ای هستند.

وی ادامه داد: متاسفانه بیشتر محصولات رسانه ای متناسب سن کودک و نوجوان نیست و در ارائه این تولیدات به این رده سنی توجه نمی شود و امنیت رسانه ای آنها به عمد به خطر می افتد.
صادقی افزود: در بسیاری از مواقع، محصولات رسانه ای از خارج کشور در قالب تولیدات بصری وارد کشور می شود و دقیقا در بازنمایی اجتماعی، مدام نوجوان را تحریک می کند.
این کارشناس تصریح کرد: هر سال با ورود محصولات عربی دست و پا می زنیم و کنش های محدودی انجام می دهیم اما به سرعت فراموش می کنیم و باز هم محتوای ناهنجار نیاز مخاطب نوجوان ما را تامین می کند.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه در بستر فضای مجازی نتوانستیم قدرت تولید محتوا را در دست گیریم، گفت: اندک افرادی که در زمینه تولیدات فاخر فعالیت می کنند، محتواهایشان به قشر خاکستری جامعه نمی رسد.
صادقی ادامه داد: در کنار ساماندهی فضای مجازی باید روی کیفیت تولیدات و تامین نیاز کودک و نوجوان تلاش کنیم تا بازار رسانه ای این نسل را در دست گیریم.
این کارشناس تاکید کرد: خانواده های بسیاری دغدغه دارند که چگونه با نوجوان تعامل کنند و در حوزه محصولات رسانه ای فرزندانشان دغدغه دارند.
وی بیان کرد: محصولات رسانه ای خوب و با کیفیتی اما به صورت محدود در کشور تولید می شود که متاسفانه به دلیل توزیع و تبلیغ ضعیف به دست مخاطب واقعی نمی رسد و باید این زنجیره اصلاح شود.
صادقی با بیان اینکه دانش رسانه ای فرزندان بر والدین پیشی گرفته است، گفت: باید این مهم مورد توجه قرار گیرد و پدر و مادر خودشان را همگام با تکنولوژی بروز کنند.
این کارشناس ادامه داد: خانواده ها باید از محصولات داخلی حمایت کنند تا تولیدکنندگان انگیزه ساخت تولیدات جدید را داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه حمایت از محصولات رسانه ای بومی باید در اولویت خانواده ها قرار گیرد، گفت:  این حمایت  اشتغال نیروی داخلی را رقم می زند و از طرفی بازار رونق می گیرد
صادقی در خاتمه خاطرنشان کرد: سال ها مقام معظم رهبری بر اهمیت تولید داخلی تاکید می کنند، اقداماتی هم توسط مسئولین انجام گرفته اما کافی نیست و تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.