انتشار مجموعه کتاب‌ قصه‌های شیرین مغز‌دار«بچه‌های بز زنگوله پا کجا بودند؟»

مجموعه کتاب‌ قصه‌های شیرین مغز‌دار«بچه‌های بز زنگوله پا کجا بودند؟» داستانی تخیلی را روایت می‌کند و سرانجام داستان با حدس و گمان بچه‌ها تمام می‌شود.

به گزارش کودک پرس ،مجموعه کتاب‌ قصه‌های شیرین مغز‌دار «بچه‌های بز زنگوله پا کجا بودند؟» نوشته علی‌اصغر سید‌آبادی به تازگی از‌سوی انتشارات افق برای گروه سنی (ب) به چاپ رسید که این کتاب موضوعی تخیلی دارد.

این کتاب درباره بز زنگوله پایی است که روزی بعد از خوردن علف به خانه برمی‌گردد و بچه‌هایش را پیدا نمی‌کند که در ادامه داستان چندین حدس نوشته شده است که چه بلایی سر بچه‌های یز زنگوله پا آمده است که در انتهای داستان کودکان می‌توانند حدس بزنند که چه اتفاقی برای بچه‌های بز زنگوله پا افتاده است.

در قسمتی از کتاب می‌خوانیم:
« حدس اول
بز زنگوله پا از نگرانی نفسش بند آمده بود.
فکر کرد هر جوری شده باید برود توی خانه و ببیند چه خبر شده است.
کلید انداخت به قفلِ در، اما چفت در را از پشت انداخته بودند و در باز نمی‌شد.
بیشتر نگران شد. باروبندیلش را جلوی در گذاشت، عقب‌عقب رفت و دور برداشت و خواست از دیوار بالا برود؛ اما نتوانست و تالاپی افتاد روی زمین. بدنش درد گرفت، اما به روی خودش نیاورد. دوباره بلند شد. باز هم عقب‌عقب رفت و هرچه زور داشت توی پاهایش جمع کرد و دوباره دوید.
این‌بار پرید روی دیوار و تالاپی افتاد توی حیاط خانه‌اش.
توی حیاط، پرنده پر نمی‌زد. هیچ‌کس نبود.»

چاپ اول این کتاب در ۲۸ صفحه مصور رنگی، شمارگان ۲۰۰۰ نسخه و با قیمت ۴۵ هزار تومان راهی کتاب‌فروشی‌ها شد.