پیشگیری از آسیب های بعدی از نتایج غربالگری شنوایی کودکان است

توجه والدین به غربالگری شنوایی کودکان در همان ابتدای کودکی از آسیب های بعدی ناشنوایی فرزندان جلوگیری خواهد کرد.

به گزارش کودک پرس ،نایب رئیس انجمن علمی شنوایی شناسان ایران گفت: والدین حتما توجه کنند قبل از اینکه کودک از بیمارستان ترخیص شود، غربالگری شنوایی سنجی را در همان بیمارستان انجام دهند و اگر کودک در غربالگری رد شد، حتما برای تشخیص مراجعه کنند و هراس نداشته باشند که شاید فرزندمان دچار مشکل شود.

دکتر نسرین گوهری افزود: تشخیص زود هنگام و مداخله به موقع متخصصین می‌تواند از پیامد‌های بعدی این اختلال جلوگیری کند و در سنین بالاتر از سنگینی اختلال کم کند.

وی که در مرکز آموزش کودکان کم شنوا و ناشنوای جنوب شرق استان تهران سخن می‌گفت، اضافه کرد: در این مرکز ۷۲ کودک از ۴ شهرستان ورامین، پاکدشت، قرچک و پیشوا آموزش می‌بینند که بسیاری از آن‌ها بعد از غربالگری و گفتار درمانی به مدارس و مراکز عادی برای ادامه تحصیل راه پیدا می‌کنند.

گوهری ادامه داد: امسال ۱۲ نفر از کودکان این مرکز با آموزش‌های لازم در مدارس عمومی و عادی همچون دیگر کودکان مشغول تحصیل هستند.