یتیم شدن 5 میلیون کودک در اثر کروناویروس

بیش از ۵ میلیون کودک در اثر کروناویروس یکی از والدین یا مراقبان خود را از دست داده اند.

به گزارش کودک پرس ،تخمین زده می شود که ۵.۲ میلیون کودک در سراسر جهان یکی از والدین یا مراقبان خود مانند پدربزرگ و مادربزرگ یا دیگر بستگان بزرگسال را به دلیل کووید۱۹ از دست داده اند.

بیش از ۶ ماه در سال ۲۰۲۱، تعداد کودکانی که چنین فقدانی را تجربه کردند تقریبا دو برابر شد.
از آغاز همه گیری تا اکتبر ۲۰۲۱ حدود ۵ میلیون مرگ در سراسر جهان بر اثر کووید۱۹ رخ داد. محققان در ۲۴ فوریه به صورت آنلاین گزارش دادند که با هر مرگ، حداقل یک کودک یتیم می شود.
از ۳ میلیون کودکی که یتیم شدند، اندکی بیش از ۲ میلیون کودک ۱۰ تا ۱۷ ساله و نزدیک به ۷۴۰ هزار کودک ۵ تا ۹ ساله و حدود ۵۰۰ هزار کودک ۴ ساله و کمتر بودند. نزدیک به ۸۰۰ هزار کودک مادران و بیش از ۲.۵ میلیون از آنها پدران خود را از دست دادند.
مطالعات جدید نشان داده اند که نوجوانان یتیم بیشتر از آنهایی که یتیم نیستند، ترک تحصیل می کنند و علائم افسردگی در آنها بیشتر مشاهده می شود.