بیش از سه میلیون کودک افغان به سوءتغذیه شدید دچار هستند

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در گزارشی تاکید کرد که در سال جاری بیش از ۳ میلیون کودک زیر ۵ سال در افغانستان به احتمال بسیار با سوء تغذیه شدید روبرو می شوند.

به گزارش کودک پرس ،صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل موسوم به «یونیسف» اظهارداشت که به دنبال بحران انسانی در افغانستان و گسترش فقر در این کشور موارد روزانه ابتلا به سوءتغذیه شدید در میان کودکان افزایش یافته است.

یونیسف هشدار داد که در سال جاری بیش از ۳ میلیون کودک زیر ۵ سال در افغانستان به احتمال بسیار با سوء تغذیه شدید روبرو می شوند.

پیش از این نیز صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل هشدار داده بود که اگر کمک‌ها به افغانستان افزایش نیابد احتمال مرگ بیش از یک میلیون کودک در این کشور وجود دارد.

در همین حال در پی بحران اقتصادی در افغانستان، سازمان‌های جهانی هشدار داده‌اند که در صورت ادامه بی‌توجهی ممکن است یک میلیون کودک در افغانستان به دلیل سوءتغذیه شدید جان دهند.

خانواده‌ها در سراسر افغانستان در زمستان جاری برای گرم کردن خانه‌ها و گرم نگه‌داشتن کودکان، با مشکل بسیار جدی روبرو هستند.

این مشکلات در حالی در افغانستان افزایش یافته است که دولت آمریکا بیش از نیمی از دارایی های افغانستان را مصادره کرده است.