فارس | کودک ۷ ماهه لامردی اعضایش را به بیمار نیازمند اهدا کرد

مدیر پیوند اعضای بیمارستان پیوند اعضای ابوعلی سینا شیراز گفت: برداشت و اهدای عضو خردسال ترین فرد مرگ مغزی در استان فارس در بیمارستان لامرد انجام شد.

به گزارش کودک پرس ،سیاوش غلامی، اظهار کرد: اعضای بدن کودک ۷ماهه لامردی که به دلیل سانحه رانندگی بهمراه خانواده بوده دچار مرگ مغزی می شود.

وی گفت: به دلیل نامساعد بودن شرایط بیمار، قابلیت انتقال به شیراز میسر نشد که تیم پزشکی مان به مدیریت دکتر جعفری به لامرد اعزام و برداشت اعضا در بیمارستان لامرد انجام شد.

غلامی تصریح کرد: پس از کسب رضایت از خانواده، بیمار مرگ مغزی برای اهدای ارگان‌ها این عمل خداپسندانه انجام شد و عضو به شیراز انتقال داده شد.

وی افزود: این خانواده ایثارگر کبد را به کودک دوسال و دوماهه از استان گلستان اهدا کردند.

مدیر بخش پیوند اعضای بیمارستان پیوند اعضای ابوعلی سینا شیراز افزود: شرایط رضایت گیری بسیار، بسیار دشوار بود چون پدر، مادر، دوخواهر و برادر در بخش بستری بودند که پروسه بسیار سختی بود و با همکاری عمو، دایی، و از همه مهم تر پدرشان که در بالین درمان بودند رضایت را کسب کنیم.

وی گفت: هر مورد مرگ مغزی می‌تواند یک تا هشت بیمار نیازمند پیوند عضو را از مرگ نجات دهد.