ضرورت آغاز واکسیناسیون کودکان

بیگلری با بیان اینکه شرط عقل این است واکسیناسیون کودکان را آغاز کنیم،گفت: واکسن مورد نیاز برای واکسیناسیون کودکان را داریم.

به گزارش کودک پرس ،مجید بیگلری رئیس انستیتو پاستور ایران در جمع خبرنگاران با اشاره به بحث‌های مطرح شده در جلسه ستاد علمی کرونا، اظهار داشت: واکسن برای واکسیناسیون افراد سنین پنج تا۱۱ را داریم؛ به طوری که هم واکسن پاستوکوووک انستیتو پاستور مجوز مصرف را دارد و می تواند از ۲ تا ۱۸سال نیز علاوه بر بالغین مصرف شود.

وی ادامه داد: فرق این موضوع این است که فعلا در بزرگسالان سه دز تزریق می شود، اما در کودکان در حال حاضر دو دز اکتفا می شود تا اگر در مطالعات آتی نشان داده شد کودکان به دز سوم نیاز دارند، دز سوم نیز تزریق شود.

رئیس انستیتو پاستور اضافه کرد: واکسن سینوفارم هم که وارداتی است مجوز مصرف در کودکان را دارد؛ یعنی در کل می توانیم بگوییم اگر همین امروز بخواهیم درباره کودکان تصمیم بگیریم و مصوبه داشته باشیم واکسن به اندازه کافی در کشور وجود دارد.

بیگلری بیان داشت: تحلیل و تجربه نشان داده هر چقدر پیک های متعدد رخ می دهد درگیری گروه سنی زیر ۱۸ سال هم بیشتر است و این جای بحث دارد که چرا این طور می شود.

رئیس انستیتو پاستور گفت: واقعیت این است که در صورت ابتلای کودکان با توجه به اینکه امکانات و تجهیزات لازم برای کودکان باید مهیا شود تا اگر به بستری بکشد با توجه به محدودیتی برای بستری کودکان شاید در تمام دنیا وجود داشته باشد، شرط عقل این است که نسبت به واکسیناسیون کودکان خود نیز اقدام کنیم.

وی تاکید کرد: بیماری کرونا نشان داده که رفتار ویروس به هیچ عنوان قابل پیش بینی نیست.