آذربایجان غربی | ١٦٨٦ کودک کار و خیابانی شناسایی شدند

مدیر کل بهزیستی آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر ۱۶۸۶ کودک کار و خیابانی تحت پوشش بهزیستی استان هستند که متاسفانه اغلب کودکان کار و خیابانی در مقطع ابتدایی ترک تحصیل کرده اند.

به گزارش کودک پرس ،سعید فریور افزود: در حال هزار و ٦٨٦ کودک کار و خیابانی در استان تحت پوشش بهزیستی هستند که از این تعداد هزار و ٤١١ نفر کودک کار و ۲۷۵نفر کودک حمایتی هستند.

او تصریح کرد: ۹۷.۵۱ درصد این کودکان پسر و تنها ۲.۴۹درصد آنها دختر هستند.

فریور با اشاره به اینکه برخی از این کودکان کار به دلیل شرایط اقتصادی و خانوادگی از تحصیل باز مانده و یا مجبور به ترک تحصیل شده اند، بیان کرد: در سال تحصیلی جدید از ۱۸نفر کودکان بازمانده از تحصیل تحت پوشش بهزیستی استان، ۱۷نفر با مساعدت بهزیستی به تحصیل بازگشته اند.

مدیر کل بهزیستی آذربایجان غربی اظهار کرد: متاسفانه اغلب کودکان کار و خیابانی در مقطع ابتدایی ترک تحصیل کرده اند.

فریور با اشاره به اینکه بهزیستی در مواردی تا ۳میلیون تومان کمک هزینه تحصیل به بازماندگان از تحصیل پرداخت می کند، به ایسنا گفت: ارائه خدمات مشاوره ای، پرداخت کمک هزینه کتب درسی و وسایل تحریر، برگه معرفی جهت ثبت نام در آموزشگاه ها، تهیه پک آموزشی و برگزاری کلاس های تقویتی در مرکز از جمله حمایت های بهزیستی برای بازگردانی کودکان کار و خیابانی تحت پوشش بهزیستی بازمانده از تحصیل به سمت آموزش است.