انتصاب «مجتبی همتی‌فر» به عنوان «سرپرست سازمان تعلیم و تربیت کودک»

طی حکمی از سوی وزیرآموزش‌ و پرورش، «مجتبی همتی‌فر»، «سرپرست سازمان تعلیم و تربیت کودک» شد.

به گزارش کودک پرس ،یوسف نوری طی حکمی «مجتبی همتی‌فر»، را به عنوان «سرپرست سازمان تعلیم وتربیت کودک» منصوب کرد.

همتی‌فر، دکترای فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه فردوسی مشهد دارد و در زمان حضور یوسف نوری به عنوان دبیر کمیسیون تعلیم و تربیت مجمع عالی بسیج، عضو دبیرخانه بوده است.

وی عضو کمیته مشورتی ترمیم سند تحول بنیادین شورای عالی آموزش و پرورش و مدیر راهبری پردیس تربیتی توانا (آستان قدس رضوی) است و از سوابق تجربی وی می‌توان به: مشاور سازمان امور استخدامی و اداری کشور در طراحی شاخص‌های ارزیابی عملکرد وزارت آموزش و پرورش، کارشناس مشاور کمیته آموزش و پرورش همایش حکمرانی و سیاستگذاری عمومی (دانشگاه صنعتی شریف)، مدیر اندیشکده تعلیم و تربیت دالّ و عضو مؤسس و عضو بنیاد تربیتی حیات، اشاره کرد.

رییس سازمان تعلیم و تربیت کودک، سابقه تدریس دانشگاه جامعه الصمطفی العالمیه (واحد مشهد)، دانشگاه فردوسی مشهد (گروه فلسفه و حکمت اسلامی)، دانشگاه شهید رجایی – پودمان مهارت آموزان (۴دوره) و دانشگاه فرهنگیان را دارد.

همتی‌فر، در رزومه پژوهشی خود پژوهش‌های بسیاری در زمینه تعلیم و تربیت دارد که می‌توان به معرفی گرایش‌های علوم تربیتی و استادان آن در ایران، استخراج مجموعه مسائل موجود در مراکزکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران، بررسی روش های شناسایی استعدادهای برتر و ارائه الگوی عملی، ارزیابی درس مبانی و اصول تعلیم و تربیت در دانشگاه های ایران و گره خوردگی هویت فلسفه تعلیم و تربیت و روش پژوهش در آن اشاره کرد.

گفتنی است؛ «همتی‌فر» علاوه بر مقاله‌های علمی و پژوهشی در رزومه خود هفت کتاب تألیفی با عناوین: روایت های ما از فلسفه تعلیم و تربیت، نقد سند آموزش۲۰۳۰ از منظر تعلیم و تربیت اسلامی، اندیشه ورزی و تجربه نگاری تربیتی ۱-تربیت، زیارت و انتقال معارف رضوی، اندیشه ورزی و تجربه نگاری تربیتی، ۲- تربیت و معنویت، اندیشه ورزی و تجربه نگاری تربیتی، ۳- جشن عبادت دخترانه، اندیشه ورزی و تجربه نگاری تربیتی، ۴- تربیت اقتصادی و رشد و توانمندسازی والدین، مادرانه‌های کرونایی؛ تجربه‌نگاری زیست مادران ایران زمین در ایام کرونا دارد.