الگوی شهریه مهد‌های کودک را تدوین کردیم

علیرضا حاجیان زاده رییس سابق سازمان ملی تعلیم و تربیت در این مراسم اظهار داشت: حدودا شش ماهه گذشته با تصویب هیات امنا انتصاب رییس سازمان اتفاق افتاد‌ این در صورتی بود که رییس سازمان بدون هیچ ابلاغ و نیرویی کار خود را شروع کرد.

به گزارش کودک پرس ،رییس سابق سازمان ملی تعلیم و تربیت: عرصه اول کار ما استقرار و راه اندازی سازمان بود که انجام شد. تخصیص اعتبار مصوب شد همچنین اکنون به مرحله جذب نیرو رسیدیم و تقریبا امروز از مراحل ابتدایی رد شدیم و  فضای اولیه و چینش اولیه نیرو ها انجام شده است ارتقا خوبی هم از نظر بودجه ای برای سال جدید داشتیم.

وی اشاره کرد: پیشنهاد ساخت مرکز استانها را هم آماده و ارسال کردیم‌. در عرصه دوم تلاش کردیم وضع موجود مهدهای کودک را حفظ کنیم. ما ۵۰ هزار مهد کودک و پیش دبستانی با ۸ میلیون کودک در این بازه سنی داریم.

حاجیان زاده گفت: ثبت کد مهدهای کودک در سیدا انجام شد و درخواست و پیشنهادها مورد توجه قرار گرفت و نگذاشتم مهدکودکها احساس خلا کنند. فاز اول که استقرار سازمان بود به پایان رسید. همچنین الگوی شهریه مهد‌های کودک و تدوین برنامه پنج ساله انجام شد. همچنین صدور مجوز های جدید در نظر گرفته شده است.