خراسان شمالی | تدوین و ارسال پروتکل بهداشتی اختصاصی مهدهای کودک

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در جلسه تشدید پروتکل‌های بهداشتی در مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک گفت: پروتکل بهداشتی اختصاصی مهدهای کودک تدوین و ارسال خواهد شد.

به گزارش کودک پرس ،قاسمعلی خدابنده در جلسه تشدید پروتکل‌های بهداشتی در مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک با بیان اینکه اهمیت واکسیناسیون دانش آموزان و فرهنگیان علاوه بر بحث سلامت فردی، با توجه به حضور آنها در محیط مدرسه و کلاس درس و امکان سرایت بیماری به خانواده‌ها متوجه جنبه حقوقی موضوع نیز می‌باشد اظهار داشت: در راستای پوشش حداکثری واکسیناسیون همکاران فرهنگی که تاکنون نسبت به دریافت واکسن خود اقدام ننموده اند بایستی تدابیر لازم در خصوص توجیه، اقناع سازی و برنامه ریزی دقیق و بررسی مورد به مورد صورت پذیرد.

وی افزود:  پروتکل بهداشتی اختصاصی مهدهای کودک تدوین و به این مراکز ارسال می‌شود، با توجه به اینکه امکان خود مراقبتی کودکان حاضر در مهدهای کودک وجود ندارد باید توضیحات کافی به مدیران و مربیان آنها به منظور رعایت دقیق شیوه نامه های بهداشتی ارائه شود.