وی افزود: قرار بود چهارشنبه پس از جلسه وزارت کشور در مورد این کودکان تصمیم‌گیری شود که با توجه به حساسیت موضوع این کودکان به آغوش خانواده های خود بازگردانده شدند.

درحالی گفته می‌شود که این کودکان تحویل خانواده‌های خود شدند که روز گذشته معاون اجتماعی بهزیستی تهران مدعی شده بود این کودکان یا بی‌خانواده‌‌اند یا در قالب گروه‌های ۲۰ نفره کار کرده و پول خود را به سرتیمی‌هایشان می‌دهند.