قانون رتبه بندی معلمان مشمول مربیان مهدهای کودک نمی شود

رییس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گفت: مهد های کودک به صورت غیر دولتی اداره می شود و مربیان آن تابع قانون کار حقوق و مزایا دریافت می کنند.

به گزارش کودک پرس ،علیرضا حاجیان زاده، رییس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک درباره اعمال قانون رتبه بندی برای مربیان مهدهای کودک گفت: مدیریت مهدهای کودک به تازگی به وزارت آموزش و پرورش واگذار شده و مربیان مهدهای کودک مشمول قانون رتبه‌بندی معلمان نمی‌شوند.

وی درباره علت مشمول نشدن مربیان مهدهای کودک افزود: مربیان مهدهای کودک به صورت غیر دولتی با آموزش و پرورش همکاری می‌کنند و در استخدام دولت نیستند.

حاجیان زاده ادامه داد: مهدهای کودک به صورت غیر دولتی اداره می‌شوند و مربیان آن تابع قانون کار حقوق و مزایا دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در برنامه‌های بعدی ما وجود دارد که بتوانیم مهدهای سراسر کشور را از نظر کیفیت رتبه بندی کنیم که انتظارات مشخص شود، تصریح کرد: درحال حاضر آیین نامه ها  و مقررات سازمان تعلیم و تربیت تدوین نشده است چرا که این سازمن نوپا و تازه تأسیس است اما بعد از تصویب دستورالعمل هایی ابلاغ می شود.

حاجیان زاده ادامه داد: بعد از تنظیم مقررات، درجه بندی بین مهدهای کودک مشخص می‌شود اما هنوز چیزی مشخص نیست.

رییس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک درباره زمان تصویب قوانین و آیین نامه های این سازمان ادامه داد:  امیدواریم تا پایان سال، مقررات و آیین نامه‌ها تصویب و عملیاتی شود.