معرفی شدن برگزیدگان ویژه‌ برنامه هفته پژوهش کانون

با پایان یافتن سیزدهمین ویژه‌برنامه هفته پژوهش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزیدگان و آثار شایسته تقدیر این رویداد معرفی شدند.

به گزارش کودک پرس ،همزمان با برگزاری اختتامیه سیزدهمین ویژه‌برنامه هفته پژوهش کانون، برگزیدگان این رویداد در بخش‌های مقاله، پایان‌نامه و رساله، گزارش اقدام‌پژوهی، تحلیل آثار اقدام‌پژوهی، پژوهش اعضا و جستارنویسی معرفی شدند.

بر اساس آمار دبیرخانه سیزدهمین ویژه‌برنامه هفته پژوهش در بخش پژوهش اعضا ۱۵۲ اثر، گزارش اقدام‌پژوهی ۱۳۵ اثر، تحلیل آثار اقدام‌پژوهی ۲۳ اثر، مقاله ۸۱ اثر، پایان‌نامه و رساله ۳۲ اثر و جستارنویسی ۵۳ اثر به دبیرخانه هفته پژوهش کانون ارسال شده بود.

از مجموع آثار ارسال شده سه برگزیده در بخش مقاله، سه برگزیده در بخش پایان‌نامه و رساله، سه برگزیده و سه اثر شایسته تقدیر در بخش گزارش اقدام‌پژوهی، سه برگزیده و ۱۴ اثر شایسته تقدیر در بخش پژوهش اعضا، سه برگزیده در بخش جستارنویسی معرفی شدند و در بخش تحلیل آثار اقدام‌پژوهی هیات داوران این بخش از سیزدهمین ویژه‌برنامه هفته پژوهش هیچ یک از آثار را به‌عنوان اثر برگزیده تشخیص نداد و تنها دو اثر شایسته تقدیر شدند.

سیزدهمین ویژه‌ برنامه‌های هفته پژوهش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ۲۱ تا ۲۴ آذر ۱۴۰۰ با شعار «از مساله‌شناسی تا معرفت‌شناسی» برگزار شد.

برگزیدگان و بیانیه هیأت داوران بخش مقاله سیزدهمین ویژه‌برنامه هفته پژوهش

برگزیدگان و بیانیه هیأت داوران بخش رساله و پایان‌نامه ویژه‌برنامه هفته پژوهش

برگزیدگان و بیانیه هیأت داوران بخش اقدام‌پژوهی ویژه‌برنامه هفته پژوهش

برگزیدگان، شایستگان تقدیر و بیانیه هیأت داوران بخش پژوهش اعضا ویژه‌برنامه هفته پژوهش

برگزیدگان و بیانیه هیأت داوران بخش جستارنویسی ویژه‌برنامه هفته پژوهش

شایستگان تقدیر و بیانیه هیأت داوران بخش تحلیل آثار اقدام‌پژوهی ویژه‌برنامه هفته پژوهش