بازداشت 66 کودک فلسطینی طی ماه گذشته به دست نیروهای اسرائیلی

مؤسسات حقوقی مرتبط با امور اسرای فلسطینی در زندان های اسرائیل اعلام کردند که مقامات رژیم اشغالگر در ماه نوامبر گذشته ۴۰۲ فلسطینی از جمله شماری زن و کودک را دستگیر کردند.

به گزارش کودک پرس ،در بیانیه مشترک مؤسسات غیر دولتی کمیته امور اسرا و آزادگان (وابسته به سازمان آزادی بخش فلس)، انجمن اسرای فلسطین، بنیاد مراقبت از شهدا و زندانیان و مرکز «اطلاعات وادی الحلوة» آمده است: «نیروهای رژیم اشغالگر اسرائیل ۴۰۲ فلسطینی که ۶۶ تن از آنها کودک و خردسال و ۳ زن از مناطق مختلف در کرانه باختری و قدس شرقی هستند را بازداشت کرده است».

براساس این بیانیه، اکثر بازداشت شدگان از قدس هستند، جایی که ۱۶۰ نفر از جمله ۵۴ کودک در میان بازداشت شدگان است.

نهادهای فلسطینی صدور ۱۲۳ حکم بازداشت اداری از جمله ۳۹ مورد جدید را در ماه نوامبر گذشته مستندسازی کردند.

بازداشت اداری، حبس به دستور نظامی اسرائیلی و بدون هیچگونه اتهام است که مدت آن به شش ماه می رسد و قابل تمدید است.

مؤسسات اسرای فلسطینی اظهار کردند که تعداد اسرا و بازداشت شدگان فلسطینی در زندان های رژیم اشغالگر به ۴۵۵۰ نفر رسیده که از میان آنها۳۲ نفر اسیر زن، ۱۷۰ خردسال و حدود ۵۰۰ نفر بازداشت اداری هستند.