فقر ۱۰۰ میلیون کودک در اثر کرونا

صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) در بیانیه‌ای در خصوص تأثیرات منفی کرونا بر روی زندگی و حیات کودکان، آن را در ۷۵ سال گذشته بی سابقه دانست.

به گزارش کودک پرس ،در این بیانیه آمده است که کرونا بزرگترین بحرانی است که در ۷۵ سال گذشته علیه کودکان به وجود آمده و همچنان موجب افزایش فقر و تهدید بی سابقه‌ای برای حقوق کودکان شده است.

یونیسف همچنین اعلام کرد که ۱۰۰ میلیون کودک به علت شیوع کرونا در حال حاضر در فقر (در ابعاد مختلف) به سر می‌برند. کرونا موجب شده است تا تلاش‌ها در جهت آموزش، بهداشت و درمان و تأمین امنیت غذایی کودکان تضعیف شود و به جای اینکه قدمی رو به جلو برداشته شود، کرونا موجب شده است تا به عقب بازگردیم.