اجباری شدن واکسن کرونای برای کودکان در نیویورک

با شیوع سویه بسیار مسری اومیکرون در آمریکا، واکسن کرونا در شهر نیویورک برای کودکان بالای ۵ سال اجباری شد.

به گزارش کودک پرس ،بر اساس اظهارات شهردار نیویورک، کودکان ۵ تا ۱۱ ساله باید تا تاریخ ۱۴ دسامبر حداقل یک دز واکسن خود را دریافت کنند و نوجوانان ۱۲ ساله و بزرگتر، باید تا ۲۷ دسامبر به صورت کامل واکسینه شوند، در غیر این صورت اجازه ورود به رستوران‌ها و شرکت در فعالیت‌های فوق برنامه مدارس خود مانند برنامه‌های ورزشی را نخواهند داشت.

تا کنون حدود ۲۷ درصد از کودکان بین ۵ تا ۱۲ سال در شهر نیویورک، حداقل یک دز از واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند و تنها ۱۵ درصد از آن‌ها به صورت کامل واکسینه شده‌اند.

این آمار برای افراد بزرگسال در شهر نیویورک بیشتر است. حدود ۸۹ درصد از بزرگسالان در این شهر حداقل یک دز از واکسن کرونا را دریافت نموده‌اند. این عدد از نرخ ۸۳،۵ درصدی واکسیناسیون ملی نیز بیشتر است.