یونیسف: ینده کودکان لبنانی در خطر است

یونیسف هشدار داد، آینده کودکان در لبنان به دلیل بدتر شدن اوضاع اقتصادی و فروپاشی اقتصاد این کشور در خطر است.

به گزارش کودک پرس ،صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) نتیجه مطالعه‌ای که در یک دوره ۶ ماهه انجام شد، منتشر کرد که نشان می‌دهد صدها هزار کودک در لبنان در معرض خطر هستند. این موضوع به دلیل تغییر چشمگیر سبک زندگی کودکان لبنانی است و کودکان پناه‌جو همچنان در رنج هستند.

این مطالعه نشان می‌دهد ۵۳ درصد از خانواده‌های دارای دستکم یک فرزند، در ماه اکتبر یک وعده غذایی را از دست داده‌اند، درحالی‌که این میزان در آوریل ۳۷ درصد بود. همچنین از هر ۱۰ خانواده، سه خانواده به کاهش هزینه‌های تحصیلی مجبور شده‌اند.

یونیسف در گزارش خود آورده است: با توجه به تأثیر فزاینده بحران، بسیاری از کودکان یک گزینه دارند و آن کار کردن است. تعداد خانواده‌هایی که فرزندانشان را برای کار می‌فرستند از ۹ درصد به ۱۲ درصد و نسبت لبنانی‌های جویای کار به همین میزان افزایش یافته است.

این گزارش می‌افزاید: بحران اقتصادی تأثیرات زیادی بر سلامت کودکان دارد، زیرا ۳۴ درصد آنها مکمل‌های بهداشتی مورد نیاز خود را در ماه اکتبر دریافت نکردند، درحالی‌که این میزان در آوریل ۲۸ درصد بود.