ساده نویسی منجر به تمایل کودکان به کتابخوانی می‌شود

پالیزدار در رادیو گفت و گو گفت: ساده نویسی برای کودکان موجب می‌شود که دانش آموزان بتوانند علاوه بر کتب درسی، کتاب‌های غیردرسی را نیز مطالعه کرده و زمینه رشد و شکوفایی خود را فراهم کنند.

به گزارش کودک پرس ،فرهاد پالیزدار کارشناس فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با برنامه «گفتگوی علمی» در مورد نحوه انتقال آسانتر علوم به جامعه به خصوص قشر کودکان مصاحبه تلفنی کرد.

کارشناس فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در مورد موانع و مشکلات تالیف گفت: فاصله تالیف و ترجمه چندان زیاد نیست؛ به ترجمه به دلیل آسانی و در دسترس بودن برای ناشران اقبال بیشتری می‌شود چرا که تالیف برای کودکان و نوجوانان به ویژه در حوزه علم متخصصانی آشنا به علم می‌طلبد و لذا نویسندگان کمتری در این حوزه ورود می‌کنند.

وی با تاکید بر ضرورت نقش پر رنگ نهادهای فرهنگی در حوزه کتابهای کودک اضافه کرد: ساده نویسی برای کودکان موجب می‌شود که دانش آموزان بتوانند علاوه بر کتب درسی، کتاب‌های غیردرسی را نیز مطالعه کرده و زمینه رشد و شکوفایی خود را فراهم کنند.

پالیزدار در مصاحبه با رادیو گفت و گو فضای دیجیتال را از مولفه‌های موثر در این حوزه خواند و اظهار کرد: کتاب‌ها باید بر اساس فضای زیست فرهنگی کشور خودمان نوشته شود.

این کارشناس فرهنگی بیان کرد: ذهنیت تاریخی موجب شده که کارهای ترجمه شده را برتر تصور کنیم؛ برخی آثار داخلی نیز در این حوزه به خوبی درخشیده‌اند و باید آنها را تشویق و حمایت کرد.