ترک تحصیل یک میلیون و ۶۰۰ هزار کودک به دلیل کرونا

صندوق کودکان ملل متحدد(یونیسف) اعلام کرد که از زمان شیوع ویروس کرونا، حدود یک میلیون و ششصد هزار کودک در سراسر جهان ترک تحصیل کرده اند.

به گزارش کودک پرس ،این سازمان از دولت ها خواست مدارس را برای کودکان بازگشایی کنند و تاکید کرد: همه گیری کرونا باعث اختلال در آموزش کودکان در سراسر جهان شده و دهه ها پیشرفت را تهدید می کند.

یونیسف تاکید کرد: کمک به کودکان برای ازسرگیری تحصیل، موضوعی بسیار مهم برای تضمین آینده آنهاست.