زنجان | نیازمندی ۲۵۰ کودک به حامی و کمک مالی

به گفته محمدی، در حال حاضر ۲۵۰ کودک نیازمند، چشم انتظار حامی هستند و خیرین می توانند با مراجعه به مراکز بهزیستی، حمایت و کمک مالی ماهانه به این کودکان را به عهده بگیرند.

به گزارش کودک پرس ،مدیرکل بهزیستی استان زنجان در جمع خبرنگاران با اشاره به اهداء کمک های خیرین بصورت نقدی غیر نقدی و خدماتی با نیت عام و خاص به جامعه هدف بهزیستی عنوان کرد: در شش ماهه اول بیش از ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کمک نقدی، نزدیک به ۸ میلیارد تومان غیرنقدی و بیش از ۱ میلیارد و ۴ میلیون تومان  کمک خدماتی به بهزیستی رسیده است.

محمد محمدی از ثبت  ۲۵۰ متقاضی دریافت کمک هزینه جهیزیه توسط مددجویان تحت پوشش خبر داد و گفت : تامین کمک هزینه جهیزیه جزو درخواست های بهزیستی در سفر رییس جمهور اعلام گردیده است.

وی با بیان اینکه طرح حامی، شکرانه سلامت، ضیافت مهربانی از جمله طرح های اجرا شده در بهزیستی است، افزود: خیرین می توانند به عنوان حامی کودکان و ایتام و مشارکت با نیت عام وخاص و دیگر راه های یاری همراه و یاریگر جامعه هدف بهزیستی باشند.

این مسئول بابیان اینکه در حال حاضر ۲۵۰ کودک نیازمند، چشم انتظار حامی هستند افزود: خیرین می توانند با مراجعه به مراکز بهزیستی، حمایت و کمک مالی ماهانه به این کودکان را به عهده بگیرند.

وی تصریح کرد: طرح حامی با هماهنگی دفتر مشارکت های مردمی بهزیستی استان و همکاری خیرین اجرا می شود و خیرین می توانندبا انتخاب خانواده تحت پوشش، ماهیانه مبلغی را به شماره حساب آنان واریز نمایند.

محمدی اضافه کرد: باعنایت به ماهیت طرح حامی، به لحاظ ایجادارتباط مستقیم خیرین بامددجویان ومشاهده مشکلات موجود و همچنین اثربخشی کمکهای صورت گرفته، استقبال از این طرح دراستان درحال افزایش است.