بهداشت جهانی درباره گرسنگی میلیون‌ها کودک افغان هشدار داد

سازمان بهداشت جهانی هشدار داد تا پایان سال میلادی آمار کودکان افغان که با کمبود موادغذایی روبرو هستند به سه میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

به گزارش کودک پرس ،سازمان بهداشت جهانی هشدار داد تا پایان سال میلادی آمار کودکان افغان که با کمبود موادغذایی روبرو هستند به سه میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

مارگرت هاریس از سازمان بهداشت جهانی در ژنو گفت: این گرسنگی جان یک میلیون نفر از این کودکان را تهدید می‌کند. هاریس می‌گوید: این یک مبارزه سختی بوده و گرسنگی کشور را فرا گرفته است. این مقام سازمان بهداشت جهانی تاکید کرد جهان نباید و نمی‌تواند به افغانستان پشت کند.

سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است در سه سال گذشته دو دوره خشکسالی در افغانستان به وقوع پیوسته است. قیمت گندم نسبت به سال قبل ۲۸ درصد افزایش یافته و اقتصاد در افغانستان دچار بحران جدی شده است و بسیاری از کارکنان مراکز سلامت، این کشور را به علت پرداخت نشدن دستمزد ترک کرده اند.

بر اساس گزارش سازمان کمک‌های نروژ به پناهندگان، از زمان به قدرت رسیدن طالبان، بیش از ۳۰۰۰۰۰ افغانی به ایران پناه برده اند. این سازمان علام کرد در حال حاضر روزانه بین ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر به کشور همسایه فرار می‌کنند.

مارگرت ماریس می‌گوید به دلیل فرا رسیدن زمستان؛ بیماری‌های بیشتری در افغانستان ثبت خواهد شد. وی گفت بخش‌های مختلف بیمارستان‌ها پر از “کودکان” شده است. همزمان، بیماری سرخک با ۲۴ هزار مبتلا در این کشور در حال گسترش است.

هاریس می‌گوید برای کودکانی که با کمبود مواد غذایی روبرو هستند بیماری سرخک حکم اعدام محسوب می‌شود و چنانچه سریع عمل نکنیم، مرگ و میر بیشتری خواهیم داشت.