انجام واکسیناسیون کودکان کمتر از ۱۲ سال بصورت تدریجی

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: تزریق واکسن کرونا به کودکان کمتر از ۱۲ سال حسب اعلام معاونت بهداشتی وزارت بهداشت به تدریج انجام خواهد شد، به عبارتی این افراد گام به گام وارد طرح واکسیناسیون خواهند شد.

به گزارش کودک پرس ،دکتر سید حیدر محمدی افزود: تزریق واکسن کرونا به افراد سه تا ۱۲ سال در دستور کار قرار دارد و کم کم این کودکان هم واکسن کرونا را دریافت می کنند.

وی اظهار داشت: واکسن های کرونای سینوفارم و پاستوکووک برای افراد سه تا ۱۸ سال قابل تزریق است و مدتی است که کودکان ۱۲ تا ۱۸ سال که اغلب آنان دانش آموز هستند، در حال دریافت واکسن کرونا هستند.

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو ادامه داد: تاکنون واکسن کرونایی که مجوز آنها برای تزریق به کودکان ایرانی صادر شده، سینوفارم و پاستورکووک است و چند هفته ای است که این واکسن ها به کودکان تزریق می شود.

محمدی ادامه داد: واکسن های کرونای تولید داخل هم در حال مطالعه برای تزریق به کودکان است. در صورتی که این مطالعات با موفقیت به پایان برسد، سازمان غذا و دارو مجوز مصرف آنها را هم برای کودکان صادر خواهد داد.

تزریق واکسن به کودکان ۱۲ تا ۱۸ سال از اواخر شهریور ماه امسال آغاز شد و تاکنون بخش عمده از آنان واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

اعظم گودرزی سرپرست دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش اوایل آبان ماه امسال اعلام کرد ۴ میلیون و ۷۲۹ هزار و ۱۵۵ دانش‌آموز ۱۲ تا ۱۸ ساله کشور واکسینه شدند. بر اساس اطلاعات موجود تاکنون بیش از ۷۵ درصد از دانش‌آموزان ۱۲ تا ۱۸ ساله در کشور واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.