۱۰ هزار کودک بدون سرپرست در مراکز شبه خانواده کشور نگه داری می شوند

مدیر کل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور؛ ۱۰ هزار نفر کودک فاقد سرپرست موثر در مراکز شبه خانواده زندگی می‌کنند.

به گزارش کودک پرس ،سعید بابایی در دوگنبدان گفت: این تعداد کودک و نوجوان در ۶۵۰ مرکز شبه خانواده زندگی می‌کنند قانون می‌گوید بهزیستی مسئول نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست است که در قانون کودک تا ۱۸ سالگی تعریف شده است.

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور افزود: در این‌ مراکز تربیت و نگهداری آن‌ها انجام می‌شود و او را تا دوران نوجوانی و جوانی دنبال می‌کنیم تا بتواند از نظر شغل و مسکن حمایت بیشتری شود.

بابایی با بیان اینکه هر ساله ۲ هزار کودک به فرزند خواندگی می‌روند ادامه داد: در حال حاضر ۲۳ هزار خانواده متقاضی فرزند خوانده پشت نوبت وجود دارد و در واقع کودکی که به این‌خانواده‌ها واگذار شود نیست و اغلب متقاضی نوزاد هستند.

وی با اشاره اینکه همه کودکان قابل واگذاری نیستند اظهار کرد: در ازای هر کودک ۱۱ خانواده متقاضی وجود دارد.

بابایی ادامه داد: برای کودکان ۶ تا ۱۲ سال هر ماه ۱۲ میلیون ریال و ۱۲ تا ۱۸ سال ۱۰ میلیون ریال یارانه به موسسه پرداخت می‌شود که کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد.

مدیر کل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور گفت: ۸۰ درصد کمک‌ها از سوی خیران است و در واقع موسسات شُرکای بهزیستی بوده و بدون آن‌ها این کار انجام نخواهد شد.