لزوم شکل گیری دفتر حمایت از خانواده طبق قانون حمایت از کودکان

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: امسال آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب و وظایف و سهم هریک از دستگاه ها ابلاغ شده که یکی از تاکیدات آن تشکیل دفاتر حمایت از خانواده است.

به گزارش کودک پرس ،«سیدمهدی قویدل» در بازدید از مرکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده بچه های آفتاب کرمان اظهار کرد: در این قبیل مراکز تلاش و اقدامات جهادگونه و به صورت گمنام انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه آسیب های اجتماعی دائما در حال تولید است، افزود: متاسفانه بسیاری از افراد جامعه در این تولید آسیب دخیل هستند و قطعا کوتاهی ها و عدم توجه به وظایف و اختیارات موجب می شود این بروز آسیب ها روز به روز افزایش یابد تا جایی که برخی مواقع نمی توان راهکاری برای آن پیدا کرد.

قویدل با اشاره به اینکه در سال ۹۹ شاهد تصویب قانون جامع و کاملی بودیم، افزود: در این قانون تعریفی برای حمایت از اطفال و نوجوانان ارائه شده که خلاءهای گذشته را شناسایی و تعاریفی برای آن مطرح کرده است.

معاون دادگستری استان کرمان بیان کرد: امسال نیز آیین نامه اجرایی این قانون تصویب و وظایف و سهم هریک از دستگاه ها تفکیک و احصا و به تمام استان ها ابلاغ شده است که یکی از تاکیدات آن تشکیل دفاتر حمایت از خانواده است و باتوجه به تکالیف قانونی و صراحت قانون قطعا این موارد پیگیری خواهد شد.

وی گفت: اطفال و نوجوانان گروهی هستند که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرند چراکه عدم رسیدگی بهنگام به آسیب های متوجه آنها موجب می شود در آینده تبدیل به جرایم و آسیب های جدی شوند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به طرح نماد(نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان) بیان کرد: این طرح در صورتی به صورت کامل اجرا می شود که همه اعضای گروه کمک کنند.

قویدل افزود: همواره در بحث مدیریت ها چرخش ایجاد می شود ممکن است همه مسئولین تمامی مشکلات را نشناسند به همین جهت باید با برنامه ریزی منسجم مشکلات را مدیریت و راهکارهای آن را احصا کرده تا بتوانیم در شورای پیشگیری از وقوع جرم به صورت مصوبه موارد را پیگیری و دنبال کنیم.

وی اظهار کرد: رویکرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان این است که دادستان ها به عنوان مدعی العموم بر عملکرد دستگاه ها و به ویژه نسبت به اولویت های استان و همچنین در بحث کودکان نظارت کامل داشته باشند به همین جهت در شهرستان هایی که مدیران ارتباط تنگاتنگی با مرجع قضایی داشته اند نتایج مطلوب تری اتخاذ شده است، از این رو درخواست می شود چالش ها و مشکلات در بحث کودکان نیز به این معاونت اعلام شود.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان نیز در این بازدید گفت: ما به عنوان مدیران استانی، متولی جغرافیای خود هستیم و باید به صورت بومی جهت رفع مشکلات و چالش های خود برنامه ریزی و اقدام کنیم چراکه این گونه عمل کردن موثرتر واقع می شود تا اینکه منتظر برنامه ریزی کشوری و نسخه واحد باشیم.

«عباس صادق زاده» اظهار کرد: اغلب افراد جامعه ما با عدم مهارت زندگی در ایجاد زندگی سالم مواجه هستند و همچنین بی برنامگی حاکمیتی نیز در بروز مشکلات و آسیب های اجتماعی بسیار اثرگذار است.

وی افزود: اگر بخواهیم به اصلاح نسبی رسیده و از وضعیت کنونی به وضعیت بهتری برسیم باید مهندسی معکوس انجام دهیم به گونه ای که به عقب برگردیم و کاستی ها را جبران کنیم تا به شرایط قابل پذیرش برسیم.

صادق زاده با اشاره به اینکه اکنون فاقد یک برنامه اجتماعی منسجم هستیم، بیان کرد: اگر همت، اراده و هزینه صرف موضوعاتی جهت فرهنگ سازی، مشاوره، تحقیق و رصد خانواده و فرزندان شود قطعا با مشکلات کمتری مواجه خواهیم بود.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان همچنین تصریح کرد: شیوه نامه ای برای ساماندهی کودکان خیابانی کرمان نوشته و نقش هریک از دستگاه ها مشخص شده است و چنانچه این شیوه نامه اجرا شود بسیاری از نواقص امروز مرتفع خواهد شد، ضمن اینکه باید یادآور شد که مسائل اجتماعی سخت و پیچیده اند اما قابل حل نیز می باشند منتهی نیازمند اراده، هم افزایی و انسجام اند.

وی افزود: اگر بخواهیم برای کودکان اتباع برنامه ریزی کنیم باید دست به دست هم داده و طبق برنامه و اصولی پیش برویم و آموزش و پروش هم باید پذیرش این افراد را داشته باشد.

صادق زاده خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز آسیب های اجتماعی پهنه وسیعی پیدا کرده اند و کودکان بازمانده از تحصیل و مشکلات بعدی آنها از نتایج این آسیب هاست اما قابل تعدیل و مدیریت هستند به شرط اینکه دستگاه ها وظایف خود را بدانند و به آن عمل کنند و همه افراد باید بدانند که در قبال خود و جامعه مسئولند.