آغاز واکسیناسیون سراسری فلج اطفال در افغانستان

صندوق کودکان سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی روند واکسیناسیون سراسری فلج اطفال در افغانستان را با حمایت طالبان آغاز کردند.

به گزارش کودک پرس ،صندوق کودکان سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی روند واکسیناسیون سراسری فلج اطفال را امروز (دوشنبه ۱۷ آبان) در سراسر افغانستان آغاز کردند.

این نخستین روند واکسیناسیون سراسری فلج اطفال با همکاری طالبان در ۳ سال گذشته است.

«نیک ولی شاه مومن» هماهنگ‌کننده عملیات اضطراری سازمان بهداشت جهانی برای برنامه فلج اطفال، به «رویترز» گفت که این روند از روز دوشنبه در بخش‌های مختلف افغانستان آغاز شده و افزود که موانع متعددی پیرامون کمبود کارکنان آموزش دیده وجود دارد.

به گفته سازمان بهداشت جهانی، واکسیناسیون سراسری فلج اطفال در افغانستان که قرار است ۳ میلیون کودک را در برابر این بیماری واکسینه کند، حمایت طالبان را دارد که به تیم‌ها اجازه می‌دهد تا به کودکان در مناطقی از کشور که قبلاً غیرقابل دسترس بودند، دسترسی پیدا کنند.

«احمد المندهاری» مدیر منطقه‌‌ای شرق مدیترانه سازمان بهداشت جهانی نیز در بیانیه‌ای گفت: فوریت طالبان برای ادامه واکسیناسیون فلج اطفال نشان دهنده تعهد مشترک برای حفظ نظام بهداشتی و شروع مجدد واکسیناسیون‌های ضروری برای جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری‌های قابل پیشگیری است.

پیش از این نیز، «داینگ لو» نماینده سازمان بهداشت جهانی برای افغانستان با مثبت خواندن از سرگیری این روند افزود که دسترسی پایدار کودکان برای پایان بخشیدن به بیماری فلج کودکان ضروری است و باید در اولویت قرار گیرد.

«هرو لدوویک دیلیس» نماینده یونیسف در افغانستان نیز چندی قبل تاکید کرد که برای ازبین بردن کامل فلج اطفال باید همه کودکان افغان در سراسر این کشور واکسینه شوند.