یزد | طرح مدرسه شهرآموز نامزد جایزه یونیسف شد

طرح مدرسه «شهرآموز» که طراحی و اجرای آن با تلاش مجموعه شهرداری، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد، گروه‌های مردم نهاد و با استفاده از ظرفیت بومی تهیه شد نامزد کسب جایزه صندوق کودکان ملل متحد( یونیسف) شد.

به گزارش کودک پرس ،به این ترتیب طرح یادشده توانست از بین ۸۰ طرح ارسالی از سراسر جهان به صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل،  پس از داوری،  در بین سه نامزد نهایی دریافت جایزه مشارکت کودکان الهام بخش قرار گیرد.

در اولین دوره اجرای طرح مدرسه شهر آموز، ۵۵  نوجوان دختر و پسر و کودکان با شرایط خاص و دارای معلولیت از نقاط مختلف شهر در آن  شرکت کردند و آنها نبود تبعیض و رفتار با کودکان شرایط خاص به عنوان فردی از جامعه با حقوق طبیعی افراد را به صورت عملی یاد بگیرند و باتوجه به رعایت اصل حقوق کودکان در برگزاری دوره سعی شد از نظرها و کمک های کودکان استفاده شود .

طرح مدرسه شهرآموز ، با انتقال مفاهیم شهروندی در پنج محور اصلی از جمله شهر و فرهنگ شامل میراث فرهنگی شهر و هنرهای شهری، شهر و طبیعت شامل محیط زیست و پسماند، شهر و فراغت شامل فرصت های فراغتی شهری، شهر و فناوری شامل فناوری های نوین و همچنین شهر و شهروندی شامل اینکه یک فرد چه مسئولیت، حقوق و مطالبه می‌تواند داشته باشد، در راستای ایجاد فرصت بهره گیری از ایده ها و خلاقیت کودکان و نوجوانان در فعالیت های شهری برگزار شد.

این کودکان با ارتباط خود در محله و مدرسه به عنوان سفیران شهرآموز به کودکان دیگر آموزش داده و نیاز ها و مطالبه محله خود را با هدف رفع آن منعکس کردند.

شهرآموز علاوه بر ۲ بازوی اصلی که شامل یادگیری مهارت و یادگیری مفاهیم است، دارای  ۲ بازوی فرعی ابزار و فضاهاست. در مدرسه تابستانه شهروندی سعی شد کار تیمی، مهارت آموزی، تفکر انتقادی و ارتقای سواد رسانه ای با استفاده از ابزار موسیقی، تئاتر، بازی و گردشگری و استفاده از فضاها و مکان های شهری در قالب بازی و نه آموزش کلامی یاد داده شود.

در کنار این مفاهیم آموزش مهارت های کار تیمی، تفکر انتقادی، مطالبه گری و سواد رسانه ای در خلال برنامه ها با نوجوانان تمرین شد و شرکت کنندگان در این طرح در پایان دوره با برگزاری کارگاه آینده پژوهی و تعیین نیازها برای رسیدن به شهری بهتر،  با حضور در جلسه صحن علنی شورای شهر یزد مطالبه خود را از شهردار و اعضای شورای شهر بیان کردند.