از وظایف شهرداری مسئولیت پذیری در مورد کودکان کار است

شهردار تهران گفت: مسئولیت پذیری ویژه در مورد کودکان کار، خانواده زندانیان و زنان سرپرست خانوار از موضوعات اجتماعی و وظایف شهرداری است.

به گزارش کودک پرس ،علیرضا زاکانی گفت: شهر تهران با ٩ میلیون و ٦٠٠ نفر ساکن و سه الی چهار میلیون تردد روزانه از استان‌های دیگر از اهمیت و شرایط ویژه ای برخوردار است.

زاکانی با بیان اینکه ما شهر تهران را برای آدم‌ها می‌خواهیم، نه برای در و دیوار و رنگ و لعاب آن، افزود: شهر تهران باید با پیشرفت به عنوان الگو برای جهان اسلام معرفی شود، ما عنوان کردیم می‌توانیم، چنین کاری را انجام دهیم، باید در شهرداری مسئولیت‌های فرهنگی و اجتماعی خود را بپذیریم.

زاکانی گفت: دغدغه توجه به روح شهر از ابتدای ورود به شهرداری به عنوان یک رویکرد جدید مطرح شده و تلاش برای استفاده از همه امکانات جهت خدمت به مردم و انقلاب وظیفه اساسی شهرداری است، مسئولیت پذیری ویژه در مورد کودکان کار، خانواده زندانیان و زنان سرپرست خانوار از موضوعات اجتماعی و وظایف شهرداری است.

شهردار تهران افزود: برخی دستگاه‌ها مسئولیت‌های بیشتری دارند و برخی پشتیبان هستند و مشکل عدم مسئولیت پذیری است، که امیدوارم با در کنار هم بودن و احساس مسئولیت، شهر در همه جوانب ارتقا یابد.