38 کودک داعشی توسط عراق به آذربایجان تحویل داده شد

وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد که این کشور ۳۸ کودک از کودکان داعش را به کشورشان آذربایجان تحویل داد.

به گزارش کودک پرس ،وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد که این کشور ۳۸ کودک از کودکان داعش را به کشورشان آذربایجان تحویل داد.

احمد الصحاف سخنگوی وزارت امور خارجه عراق در بیانیه ای عنوان کرد: با هماهنگی وزارت دادگستری عراق و سفارت جمهوری آذربایجان در بغداد، ۳۸ نفر از کودکان گروه تروریستی داعش تحویل این کشور شد تا به کشورشان بازگردانده شوند.

الصحاف افزود: این کودکان همراه مادرانشان بودند که توسط دادگاههای عراقی به دلیل عضویت در گروه تروریستی داعش به زندان محکوم شده اند.