بیشترین قربانیان مسمومیت‌های اتفاقی، کودکان زیر 5 سال هستند

مدیر اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: اکثر مسمومیت‌های اتفاقی در کودکان زیر ۵ سال و به دلیل عدم توجه والدین رخ می‌دهند.

به گزارش کودک پرس ،دکتر حمیده رضوی مدیر اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به نامگذاری دومین روز از هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها به عنوان روز پیشگیری از مسمومیت‌ها در کودکان اظهار داشت: متاسفانه اکثر مسمومیت‌های اتفاقی در کودکان زیر ۵ سال و به دلیل عدم توجه والدین رخ می‌دهند.

او، مسمومیت‌های دارویی و مسمومیت با پاک کننده‌ها و شوینده‌های خانگی را ازعمده‌ترین انواع مسمومیت‌ها در کودکان بر شمرد و افزود: غفلت در نگهداری دارو‌ها و شوینده‌ها در محل‌های مناسب و دور از دسترس اطفال، همواره فجایع دلخراشی را رقم زده است.