صدور کارت سبد غذایی برای مادران و نوزادان دارای سوء تغذیه

به گفته معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد این کارت برای مادران از ۵ ماه پایان بارداری تا پایان ۶ ماهگی نوزاد و برای کودکان هم تا ۷ سالگی شارژ شده و از این خدمات بهره مند می شوند.

به گزارش کودک پرس ،”حسین خدرویسی” معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد خمینی(ره)در پاسخ به این سوال که با توجه به معرفی افراد دارای سوءتغذیه از سوی وزارت بهداشت به کمیته امداد تاکنون چند نفر از کارت سبد غذایی برای مادران و نوزادان دارای سوء تغذیه استفاده می کنند، گفت: درارائه خدمات بهداشتی و پیشگیرانه در حال حاضر ۶۰ هزار کودک زیر ۵ سال که بر اساس تشخیص مراکز بهداشت به کمیته امداد معرفی شده اند تحت پوشش ما هستند و ماهیانه سبد غذایی دریافت می کنند.

وی ادامه داد: همچنین حدود ۶۰ هزار مادر باردار و شیرده براساس معرفی مراکز بهداشت و درمان تحت پوشش ما هستند و ماهیانه از سبد غذایی ما استفاده می کنند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با بیان اینکه در حال حاضر هر ماه ۱۰۰ هزار تومان کارت این افراد شارژ می شود، خاطرنشان کرد: این افراد بیشتر در استان های محروم هستند، در استان هایی که ناامن غذایی محسوب شده و افراد دارای بیشترین مشکلات تغذیه ای هستند این خدمات ارائه می شود.

خدرویسی تصریح کرد: البته این افراد توسط وزارت بهداشت شناسایی شده و متولی تشخیص سوءتغذیه در افراد وزارت بهداشت است و این افراد از سوی وزارت بهداشت پس از تشخیص سوء تغذیه در صورت نیازمند بودن به ما معرفی می شوند و تحت پوشش ما قرار می گیرند.

وی ادامه داد: در بسیاری از موارد خانواده این افراد نیز تحت پوشش کمیته هستند و از آنجا که کودک یا زن باردار یا شیرده در این خانواده ها نیز حضور دارند از این خدمات نیز بهره مند می شوند. البته برخی از این افراد نیز تحت پوشش ما نیستند اما براساس اعلام وزارت بهداشت این افراد هم به ما معرفی می شوند و این خدمات به آن ها ارائه می شود.

به گفته معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد این کارت برای مادران از ۵ ماه پایان بارداری تا پایان ۶ ماهگی نوزاد و برای کودکان هم تا ۷ سالگی شارژ شده و از این خدمات بهره مند می شوند.