گیلان | از حضور کودکان خیابانی در چهارراه‌ها جلوگیری می شود

مدیرکل بهزیستی گیلان: از حضور کودکان کار در چهار راه‌ی شهر جلوگیری می‌شود.

به گزارش کودک پرس ،دکتر حسین نحوی نژاد با بیان اینکه کودکان کار و خیابانی ٢ گروه هستند، گفت: گروه اول کودکانی هستند که خانواده ندارند و بهزیستی از آنان نگهداری می‌کند، اما گروه دیگر خانواده دارند، اما به دلایل فقر روانه خیابان‌ها می‌شوند که این کار خلاف قانون و در واقع نوعی کودک آزاری است که از این پس بهزیستی استان به کمک دادستانی با این کار مقابله خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه بهزیستی گیلان از ۲۵۹ کودک بی سرپرست و بدسرپرست در ۲۰ مرکز نگهداری می‌کند، افزود: سازمان بهزیستی بابت نگهداری کودکان به مراکز یارانه می‌پردازد.