سوء تغذیه شدید داشتن 30 درصد کودکان جهان

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: ۳۰ درصد کودکان جهان سوء تغذیه شدید دارند و ۴۱ میلیون نفر در دنیا در معرض قحطی شدید هستند.

به گزارش کودک پرس ،دکتر زهرا عبداللهی به مناسب روز جهانی غذا گفت: بیش از ۳ میلیارد نفر ( حدود ۴۰ درصد جمعیت جهان)  توانایی تهیه رژیم غذایی سالم را ندارند. بر اساس برآوردهای اخیر ۴۱ میلیون نفر در ۴۳ کشور جهان در معرض خطر قحطی هستند. در سال ۲۰۱۹ ، این رقم ۲۷ میلیون نفر بوده است.
وی افزود: بیش از ۲ میلیارد نفر مبتلا به اضافه وزن و چاقی هستند بدلیل الگوی غذایی غلط و کم تحرکی. سالانه ۴٫۳میلیون نفر بزرگسال در اثر چاقی در جهان می میرند. علاوه بر این ۴۴ درصد بار دیابت ، ۲۳ درصد بار بیماری ایسکمیک قلبی و ۷ تا ۴۱ درصد سرطان ها مربوط به چاقی است.
وی ادامه داد: ۱۴ درصد مواد غذایی در دنیا طی کاشت ، برداشت ، ذخیره و حمل و نقل از بین می رود و ۱۷ درصد مواد غذایی هم توسط مصرف کننده هدر می رود. جمعیت شهری در جهان ۵۵ درصد افزایش یافته است که تا سال ۲۰۵۰ به ۶۸ درصد می رسد.
۳۰ درصد کودکان دنیا سوء تغذیه دارند
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه گفت: در سال ۲۰۲۰ بین ۷۲۰ تا ۸۱۱ میلیون نفر با گرسنگی مواجه هستند . این آمار نسبت به سال ۲۰۱۹ ، ۱۶۱ میلیون نفر بیشتر شد ه است. حداقل ۳۰ درصد کودکان دنیا از سوءتغذیه شدید رنج می برند.
دکتر عبداللهی افزود: نقش  غذا و چگونگی تغذیه افراد یک جامعه  در سلامت، بار بیماری  و کارآیی و ارتباط آن با توسعه اقتصادی طی تحقیقات وسیع جهانی به اثبات رسیده و نشان داده شده است که سرمایه گذاری در تامین غذای سالم و سلامت تغذیه ای مردم نه تنها با صرفه و اقتصادی است بلکه از ضروریات غیر قابل اجتناب ملی بشمار می رود.