کودکان حافظ فلسطینی در نوار غزه راهپیمایی کردند

کودکان حافظ فلسطینی راهپیمایی قرآنی را با در دست داشتن پرچم فلسطین و قرآن در نوار غزه به راه انداختند.

به گزارش کودک پرس ،کودکان فلسطینی پس از حفظ کامل قرآن کریم با در دست داشتن پرچم های فلسطین و با بردن قرآن هایشان راهپیمایی «اهل القرآن» را در نوار غزه به راه انداختند، این اقدام مورد توجه فلسطینی ها نوار غزه قرار گرفت.

دو مسجد البریج و الایمان در اردوگاه پناهندگان البریج در نوار غزه کاروان های قرآنی را در چارچوب سلسله فعالیت های مستمر برای حفظ قرآن کریم و آموزش صحیح رفتارهای ارسلامی به کودکان به راه انداختند.

جمال الهندی، رئیس نهاد اداری جنبش مقاومت اسلامی حماس در اردوگاه البریج گفت: این کاروان های قرآنی پیامی برای جهانیان است که غزه باوجود زخم ها، محاصره و محدودیت ها پایبندی خود را به آموزش فرزندانش اعلام می کند. این آموزش از مساجد از طریق کاروان ها معنوی انجام می شود و برای آموزش آزادی و کرامت و شهامت و حفظ  کلام الله مجید تلاش می کند.

در هفته های گذشته پس از حفظ کامل قران ۱۴۰ کودک در کنار فراگیری معارف اساسی اسلامی، خیابان های شهر رفح شاهد صحنه های مشابهی از راهپیمایی قرآنی با نام «وجوه مسفره»(چهره های درخشان) بوده است.