تصمیم نهایی در مورد بازگشایی حضوری مدارس با ستاد ملی کرونا است

معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تصمیم نهایی در مورد حضوری شدن مدارس با ستاد ملی مقابله با کروناست گفت: نمی توانیم بگوییم به صورت مطلق مدارس از ۱۵آبان حضوری می شود.

به گزارش کودک پرس ،قاسم احمدی لاشکی در مورد بازگشایی مدارس به صورت حضوری گفت: وزارت آموزش و پرورش بحث واکسیناسیون دانش آموزان را به شدت دنبال می کند ،بیش از ۵۱ درصد از دانش آموزانی که باید واکسینه شوند واکسینه شدند و الان هم همچنان  بحث واکسیناسیون را ادامه می دهیم .

معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: آنچه که ستاد ملی مقابله با کرونا با محوریت وزارت بهداشت تصمیم بگیرند ما همان را دنبال می کنیم.فعلا مدارس روستایی و عشایری و  مدارسی که تعداد دانش آموزان آنها کم بوده است  حضوری شده اند.

وی تصریح کرد: نگاه ما این است که از ۱۵آبان بتوانیم  واکسیناسیون دانش آموزان را به سقفی برسانیم که مدارس حضوری شوند  اما اینکه مطلق بگویم ۱۵آبان مدارس حضوری می شود  اینگونه نیست چراکه تصمیم نهایی در این رابطه با ستاد ملی مقابله با کروناست و این ستادبراساس شرایط و تعداد مبتلایان تصمیم گیری می کند