دانش‌آموزان و معلمان مشکوک به کرونا با سامانه‌ جدید شناسایی و جداسازی می شوند

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت از ایجاد سامانه پایش آنلاین خبر داد که در سیستم آموزش و پرورش نصب می‌شود و به کمک آن، موارد و افراد مشکوک به کرونا در میان دانش‌آموزان و خانواده‌شان و نیز معلمان و کادر آموزشی به سرعت شناسایی، غربال‌گری و جداسازی می شوند.

به گزارش کودک پرس ،دکتر «سیدحامد برکاتی» مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: به هر حال سویه های جدید کرونا باز هم ممکن است بیاید و نباید با آنها غافلگیر شویم. برای همین ما یک نظام مراقبتی را از اردیبهشت ماه برنامه ریزی و با استفاده از اپیستمولژیست های دانشگاه ها برای شناسایی سریع کانون های بیماری ایجاد کردیم تا مانع گسترش بیماری شویم و برای مردم ایجاد اطمینان کنیم.

به این شکل که موارد و افراد مشکوک هم در دانش آموزان و خانواده شان و هم در بین معلمان، کادر آموزشی و خدماتی به سرعت شناسایی، غربالگری و جداسازی می‌شوند.

طبق هماهنگی انجام شده، این سیستم در  سامانه آموزش و پرورش خواهد نشست و دسترسی به مدیر مدرسه، مدیر منطقه، شهرستان و استان داده خواهدشد و هم عرض این ها همکاران ما در دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت دسترسی دارند تا پایش آنلاین انجام شود.