لرستان| ۵۸۸ کودک کار و خیابانی شناسایی شدند

یاری با بیان اینکه این کودکان کار در استان شناسایی شده‌اند و عوامل این امر نیز آسیب شناسی شده است؛ گفت: در استان حدود ۵۸۸ کودک کار و خیابانی شناسایی شده است.

به گزارش کودک پرس ،کرم یاری با اشاره به انجام غربالگری شنوایی و بینایی در استان لرستان اظهار داشت: غربالگری بینایی برای کودکان سه تا پنج سال صورت می‌گیرد و در بحث غربالگری شنوایی نیز بیش از ۹۵ درصد پوشش داریم و در همه زایشگاههای استان کارشناس شنوایی سنجی انجام می‌گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد مراکز «مثبت زندگی» یا مرکز خدمات بهزیستی در محلات مختلف لرستان تصریح کرد: در این راستا در سطح کشور بالای دو هزار و ۵۰۰ مرکز ایجاد شده و این عدد در لرستان بالای ۱۰۶ مرکز است.

مدیرکل بهزیستی لرستان در ادامه با تاکید بر اینکه بحث کودکان کار، واقعیتی است که وجود دارد و منکر این امر نیستیم ادامه داد: متولی کودکان کار بهزیستی است اما ۱۲ دستگاه دیگر نیز در این رابطه همکاری دارند.

یاری با بیان اینکه این کودکان کار در استان شناسایی شده‌اند و عوامل این امر نیز آسیب شناسی شده است ادامه داد: در استان حدود ۵۸۸ کودک کار و خیابانی شناسایی شده است.

وی تصریح کرد: علاوه بر شناسایی این کودکان کار و خیابانی، برای حدود ۲۵۰ نفر از آنها یارانه برقرار شده و برخی از مادران آنها نیز به فنی و حرفه‌ای برای حرفه آموزشی معرفی شده‌اند.

مدیرکل بهزیستی لرستان با اشاره به اینکه همچنین برخی از این مادران کودکان کار و خیابانی را مشغول به کار کرده‌ایم افزود: اما به هر حال ساماندهی این کودکان همت جمعی و کار فرهنگی می‌طلبد.