کرمانشاه| ۵۳ تخت به تخت‌های بستری بیماران کرونایی اطفال افزوده شد

رئیس مرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی گفت : در حال حاضر ۵۰ درصد ظرفیت تخت‌های بیمارستان محمد کرمانشاهی به کودکان مبتلا به کرونا اختصاص دارد.

به گزارش کودک پرس ،فریبا ویسی رئیس مرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی گفت : تعداد۵۳ تخت به تخت‌های بستری بیماران کرونایی اطفال در استان افزوده شده و ظرفیت تخت‌های بستری بیماران کووید در مرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی از ۲۱ تخت به ۷۴ تخت افزایش یافته است.

او گفت : با افزایش بار مراجعین بیماران و افزایش تعداد کودکان بیمار مشکوک به کووید در پیک پنجم، کمیته مدیریت بحران تشکیل و تصمیم گیری‌های لازم در جهت مدیریت فضای فیزیکی، نیروی انسانی و افزایش ظرفیت پذیرش بیماران کووید صورت گرفت.

ویسی افزود : بر این اساس ظرفیت تخت‌های بخش مراقبت ویژه کووید از ۲۱ به ۲۴ تخت افزایش یافته است.

او افزود : بخش داخلی به طور کامل با ظرفیت ۳۸ تخت به بیماران عادی کووید اختصاص یافت.

ویسی ادامه داد ک انتقال و جابجایی بخش نوزادان به جهت مدیریت فضای فیزیکی و افزایش ۱۲ تخت در مجاورت بخش داخلی کووید و فعال بودن بخش‌های بستری آنکولوژی، نوزادان، PICU, NICU بخش روان و اورژانس طبق روال قبل جهت بیماران غیر کووید از دیگر اقدامات انجام شده در این مرکز است.

او افزود : در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ تعداد مراجعین به اورژانس و کلینیک تخصصی صبح و عصر بیمارستان دکتر کرمانشاهی حدود ۱۰  هزار مورد بوده است که از این تعداد ۱۱۰۰بیمار بستری شده اند.

ویسی گفت : در این مدت ۵۶۰نفر با تشخیص محتمل کووید بستری شده اند و ۱۴۹نفر از افراد بستری شده تست مثبت کووید داشته اند و به عبارتی بیش از ۵۰درصد موارد بستری در مرداد ماه کودکان مبتلا به کووید بوده اند.

او گفت : در حال حاضر ۶۱ بیمار کووید در بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی بستری می‌باشد و در واقع ۵۰ درصد تخت‌های این مرکز را بیماران کرونایی اشغال کرده است.

او افزود : خوشبختانه علی رغم فشار کاری فراوان، کادر درمان خدمت رسانی در سایر بخش‌های غیر کووید همچنان ادامه دارد .