تا هفته آینده درباره واکسیناسیون کودکان تصمیم گرفته می شود

رییس انستیتو پاستور ایران گفت: تاکنون کودکان در اولویت‌های سنی تزریق واکسن کرونا قرار نداشتند و در هفته‌های آینده در این ‌مورد تصمیم‌گیری می‌شود.

به گزارش کودک پرس ،علی رضا بیگلری درباره واکسیناسیون کودکان با واکسن پاستوکووک افزود: پاستوکووک یکی از واکسن‌های ایمن و در دسترس برای تزریق به کودکان است.

وی ادامه داد: مطالعه واکسن سوبرانا ۲ در کوبا روی کودکان انجام و مجوز مصرف اضطراری این واکسن هم دریافت شده است.

بیگلری گفت: واکسن کرونای مشترک انستیتو فینلای کوبا و انستیتو پاستور ایران در کوبا به عنوان سوبرانا ۲ و در ایران به عنوان پاستوکووک نام‌گذاری شده است.