اصفهان| احداث نیروگاه برق برای کمک به کودکان کار

مدیر انجمن حمایت از کودکان کار اصفهان از احداث اولین نیروگاه خورشیدی اجتماعی در ایران به منظور توانمند سازی، سواد و حرفه‌آموزی کودکان کار خبر داد.

به گزارش کودک پرس ،نوید مسائلی مدیر انجمن حمایت از کودکان کار اصفهان در خصوص احداث اولین نیروگاه خورشیدی اجتماعی برای کودکان کار، اظهار کرد:  نیروگاه خورشیدی از انرژی پاک خورشیدی برق تولید می‌کند و اولین نیروگاه خورشیدی اجتماعی در ایران به نفع کودکان کار است که با این رویکرد به فعالیت می‌پردازد.

وی با بیان اهداف اجرای این برنامه، اضافه کرد: هدف احداث یک نیروگاه خورشیدی است و برق تولید شده حاصل از این نیروگاه خورشیدی به شرکت تولید برق فروخته می‌شود و شرکت تولید برق ماهیانه مبلغی به حساب انجمن کودکان کار وارد می‌کند و درآمد آن صرف این کودکان می‌شود.

مدیر انجمن حمایت از کودکان کار اصفهان، تصریح کرد: این برنامه با مشارکت مردم و خیران انجام می‌دهیم و هر شهروند در این زمینه هر حمایتی که دارد می‌تواند اقدام به خرید پنل خورشیدی و یا وات کند که هر وات مبلغ هشت هزار تومان است و برای هر کودک ۲۵۰ وات معادل دو میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

مسائلی، خاطرنشان کرد: یک فرد خیر می‌تواند برای مثال ۱۰ وات به مبلغ هشت هزار تومان (مبلغ ۸۰۰ هزار تومان) را خریداری کند و در فایل مربوطه مبلغ و کل اطلاعات کامل را درج می‌کند و به عنوان حامی این موضوع به سایت معرفی می‌شود و زمانی که این رقم به حد مورد نظر رسید این نیروگاه را احداث می‌کنیم.

خدمات آموزشی و حمایتی انجمن برای کودکان نان‌آور

وی اظهار کرد: هر پنج کیلو وات حدود ۸۵ میلیون تومان هزینه دارد و حدود ۱۰۰ میلیون تومان برای فضا و احداث نیاز دارد، از درآمد حاصل از این موضوع قرار است برای کودکان کار تحت پوشش انجمن که ضایعات جمع می‌کنند و نان‌آور خانواده هستند خدمات آموزشی و حمایتی به وسیله انجمن برگزار شود.

مدیر انجمن حمایت از کودکان کار اصفهان، تصریح کرد: در واقع با تولید برق از انرژی پاک خورشیدی و فروش آن به شرکت تولید برق تلاش می‌شود تا به کودکان کار سواد و حرفه آموزش داده شود تا این کودکان در کنار کار کردن توانمند شوند و بتوانند با آموزش‌هایی که می‌بینند در آینده یک شغلی شایسته برای خود انتخاب کنند.

مسائلی با تاکید بر روند اجرای این برنامه، گفت: در حال حاضر در بخش تبلیغات و نصب بنر شهری برای آشنایی شهروندان در مورد اولین نیروگاه خورشیدی اجتماعی برای کودکان کار هستیم و در مراحل بعدی وارد فاز احداث نیروگاه می‌شویم.