کرونا لامبدا خطر جدی برای کودکان است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت: ویروس لامبدا در کودکان امکان ابتلای بیشتری دارد. این سویه اگر در ایران هم به فراوانی برسد، طبیعتا ستاد ملی کرونا تصمیمات دیگری خواهد گرفت. اما صحبت‌هایی که فعلا مطرح شده و تا به حال نیز قطعی نشده است، دال بر این است که مدارس بتوانند به شکلی کارشان را شروع کنند که آموزش بیش از این آسیب نبیند.

به گزارش کودک پرس ،کوهپایه‌زاده در ارتباط با احتمال بازگشایی مدارس در آبان ماه و همزمانی آن با پیش بینی‌ها از ورود لامبدا به ایران گفت: گفته می‌شود که ویروس لامبدا در کودکان امکان ابتلای بیشتری دارد. این سویه اگر در ایران هم به فراوانی برسد، طبیعتا ستاد ملی کرونا تصمیمات دیگری خواهد گرفت. اما صحبت‌هایی که فعلا مطرح شده و تا به حال نیز قطعی نشده است، دال بر این است که مدارس بتوانند به شکلی کارشان را شروع کنند که آموزش بیش از این آسیب نبیند.
او در ارتباط با لزوم مطالعه بر سویه‌های جدید احتمالی کرونا در ایران و اثربخشی واکسن بر آن‌ها گفت: این کار هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی در حال انجام است. مقالاتی در خارج از ایران داشته‌ایم و می‌دانم که چند مجموعه هم در ایران در حال کار کردن برروی این قضیه هستند. هرجا که گردش ویروس بالا برود جهش هم وجود دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در پاسخ به برخی انتقادات درباره نحوه اولویت‌بندی گروه‌ها برای واکسیناسیون، گفت: این اولویت‌ها همه براساس نتایج کمیته علمی ستاد ملی کروناست و براساس اطلاعاتی است که در سطح بین‌المللی وجود دارد. قطعا ما کشور اول در زمینه واکسیناسیون نیستیم و کشورهای دیگری به میزان بالا واکسیناسیون را انجام داده اند. کمیته علمی در حال بررسی تجربه آنان است. برداشت من این است اولویت‌بندی سنی اتفاق خوبی است واکسیناسیون برخی از این گروه‌ها هم واجب و هم نیاز است، اما برخی از آنان ممکن است به دلیل اصرارهایی که گروه‌های خاص می‌کنند، مدنظر قرار بگیرند.