قزوین| لزوم همکاری سمن‌ها جهت اجرای طرح شهر بدون کودک کارِ زباله گرد

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین گفت: سازمان‌های مردم نهاد تا کنون تعداد زیادی از کودکان کار را شناسایی کرده و تحت پوشش خود قرار داده‌اند و می‌توان از این ظرفیت بهره برد و با فرهنگ سازی و همراهی مردم طرح “شهر بدون کودک کار زباله گرد” را اجرایی کرد.

به گزارش کودک پرس ،مریم بیدخام در جلسه ساماندهی کودکان کار و خیابان که در استانداری برگزار شد، گفت: لازم است شهرداری با عاملان به کارگیری کودکان کار در مراکز پسماند برخورد جدی داشته باشد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین ادامه داد: لازم است بین کودکان کار و زباله گرد تفکیک قائل شد که البته در هر صورت کودکان بیشترین آسیب را می‌بینند و علاوه بر سلامت جسم و آلودگی، سلامت روان آن‌ها نیز تهدید می‌شود .

وی عنوان کرد: سازمان‌های مردم نهاد تا کنون تعداد زیادی از کودکان کار را شناسایی کرده و تحت پوشش خود قرار داده‌اند و می‌توان از این ظرفیت بهره برد و با فرهنگ سازی و همراهی مردم طرح “شهر بدون کودک کار زباله گرد” را اجرایی کرده و به اهداف آن دست یافت.

این مقام مسئول افزود: در این طرح که در کنار همکاری مردم و سازمان‌های مردم نهاد سازمان‌های مختلفی نیز فعالیت دارند، فرهنگ سازی و تفکیک زباله از مبدا مورد تاکید قرار گرفته است؛ چرا که با تحقق این امر زباله گردی نیز از بین خواهد رفت.

بیدخام با تاکید به برخورد جدی با عوامل به کارگیری کودکان کار گفت: لازم است شهرداری‌ها بر فعالیت پیمانکاران در به کارگیری کودکان کار نظارت د اشته و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری نیز خرید ضایعات از کودکان کار توسط بنگاه‌ها و مراکز تفکیک زباله را پیگری کند.