صدور مجوز مصرف اضطراری «سوبرانا۲» برای کودکان در کوبا

رئیس انستیتو پاستور ایران از صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن «سوبرانا۲» در کوبا برای کودکان خبر داد.

به گزارش کودک پرس ،دکتر علیرضا بیگلری با اشاره به اینکه در هفته جاری، رگولاتور کوبا به سوبرانا۲ برای کودکان در سن ۲ تا ۱۸ سال هم مجوز مصرف اضطراری داده است، گفت: این واکسن، همان واکسنی است که در ایران با نام پاستووکوک تولید و عرضه می‌شود. مجوز استفاده اضطراری بر اساس نتایج انجام کارآزمایی بالینی در این گروه سنی داده شده است.

امکان تزریق “سوبرانا ۲” به کودکان ایرانی در صورت تایید سازمان غذا و دارو

وی گفت: این واکسن در کودکان ۲ دوزه خواهد بود. در صورت تایید سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت کشورمان، امکان استفاده از این واکسن در کودکان کشور ما نیز فراهم خواهد شد.

انتشار تحلیل نتایج مطالعات ایران؛ بزودی

وی افزود: نتایج مطالعه کوبا در افراد بالای ۱۸ سال، اثربخشی ۶۵ درصد را در رژیم ۲ دوزه و ۹۲ درصد را در رژیم ۳ دوزه نشان داده بود و نتایج گزارش آنالیز میانی مطالعه در ایران هم به زودی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.